Chcielibyśmy zaprezentować świadczone przez nasze biuro usługi:

  Pomiary sytuacyjno ? wysokościowe:

 1. Mapy do celów projektowych(analogowe, cyfrowe, numeryczne);
 2. Tyczenie budynków, budowli, dróg;
 3. Tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu;
 4. Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg, przyłączy i obiektów liniowych;
 5. Pomiary i opracowania GPS;
 6. Wykonywanie map w technice wektorowej i numerycznego modelu terenu DTM;
 7. Założenie osnowy szczegółowej.
  Geodezja w procesie budowlanym:

 1. Stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnów realizacyjnych;
 2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych;
 3. Pomiary pionowości;
 4. Obliczenie objętości mas ziemnych;
 5. Obsługa budowy.
  Geodezja prawna:

 1. Podziały nieruchomości;
 2. Wznowienia i stabilizacja znaków granicznych;
 3. Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 4. Badanie stanu prawnego nieruchomości;
 5. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.